Ga naar: Tekst | Navigatie

Natuur in Strandja


Bijna 10 jaar geleden bezochten wij Strandja voor het eerst, en het was liefde op het eerste gezicht. Zo veel soorten en natuur overal, de variatie aan soorten vogels, vlinders, reptielen en wilde bloemen die je hier kunt zien is echt verbazingwekkend.

Strandja is Bulgarije's grootste en meest gevarieerde natuur park op het gebied van soorten en habitats. Weggestopt en enigzins verborgen in de meest zuid-oostelijke hoek van Europa - maar één van de top natuurgebieden in Oost Europa.

Strandja's unieke natuurwaarden zijn het gevolg van het geologische verleden, het klimaat, de geografische ligging en de politieke historie van het gebied.

Kleurrijke wilde bloemen aan de Strandja Zwarte Zee kust

Levend museum Oost Europa

Strandja heeft een unieke flora en fauna. Het natuur park ligt in de meest zuidoostelijke hoek van Europa, waar Europa en Azië elkaar ontmoeten. De planten gemeenschappen in Strandja hebben zich ontwikkeld voordat Europa werd gescheiden van Azië. Landijs heeft Strandja nooit bereikt gedurende de laatste ijstijden, en dit heeft een unieke doorkijk naar het verleden opgeleverd.

Bijna het gehele Strandja gebied is een refugium voor soorten en gemeenschappen uit het geologische verleden. Alleen in Strandja kun je planten en vegetatie zien die ooit wijdverspreid door Europa voorkwam, maar verdwenen zijn gedurende de ijstijden in het Tertiair. Sommige van deze soorten zijn spectaculair, zoals de Strandja Rododendron. Strandja is een levend natuur museum.

Terug naar boven

Unieke landschappen

Tijdens je vakantie kun je genieten van het prachtige en vriendelijke landschap in Strandja. Natuurlijk meanderende rivieren reizen door een golvende zee van groene heuvelachtige bossen.

De langste rivier, de Veleka, stroomt uit in de Zwarte Zee in een prachtige natuurlijke rivier monding. De rivieren in Strandja Natuur Park zijn een van de laatste ongerepte natuurlijke rivier systemen in Europa.

Terug naar boven

Weinig invloed van de mens

Strandja Natuur Park is zo groot als de provincie Utrecht, maar er wonen maar 7000 mensen.

De lage invloed van de mens in dit gebied is het gevolg van de locatie in een voormalig grensgebied. Bijna 50 jaar was er maar beperkt toegang mogelijk. Daarom kun je vandaag de dag nog genieten van de de unieke natuur en landschappen.

Rustige, landelijke dorpjes liggen verspreid door het park. In de weides rondom de dorpen vind je een rijke variatie aan wilde bloemen, vlinders en vogelsoorten. Een deel van Strandja bestaat uit karst landschap, waar je steile kalk kliffen en heldere bronnetjes kunt bezoeken.

Terug naar boven

Paradijs voor flora en fauna

Strandja Natuur park is een paradijs voor dieren die elders al verdwenen zijn. Alhoewel de Strandja bergen niet erg hoog zijn (tot 700 meter) is het reliëf gevarieerd. Steile en rotsige hellingen, en diepe dalen zijn leefgebied voor spectaculaire vogel en dier soorten. Tijdens je vakantie heb je kans soorten zoals Wilde kat, Gouden Jakhals, Otter, Zwarte Ooievaar, Steenarend en Kwartelkoning te zien en te horen.

Strandja's bossen zijn het grootse aaneengesloten eiken loofbos in Europa, en een bastion van biologische diversiteit. Dertig procent van dit bos bestaat nog uit oud bos met oeroude bomen.

Bedreigde reptiel soorten zoals schildpadden zijn nog relatief algemeen in Bulgarije, en in Strandja in het bijzonder. Je kunt zelfs Gekko's zien hier.

In de lente en vroege zomer zijn de graslanden een prachtig mozaïek van kleur, waar heel veel soorten orchideeën te zien zijn (meer dan 35!). Bedreigde soorten, die in Nederland al verdwenen zijn, zoals de Moerasparelmoervlinder, zijn in Strandja nog vrij algemeen.

Terug naar boven

Via Pontica vogeltrek route

Meer dan 130 vogelsoorten broeden in het Strandja gebied, maar je kunt nog veel meer soorten zien. De Via Pontica vogeltrek route brengt trekvogels in grote aantallen naar dit gebied. In totaal zijn 270 soorten in Strandja te zien wat tweederde is van de totale vogelfauna van Bulgarije.

Tijdens de vogeltrek vliegen enorme groepen ooievaars, pelikanen en arenden over het park en langs de kust.

Terug naar boven

Grootste natuur park Bulgarije

Strandja Natuur Park is het grootste beschermde natuurgebied van Bulgarije. Met meer dan 120 verschillende habitats is het gebied niet alleen het grootst qua oppervlak, maar ook het meest gevarieerd qua verschillende leefgebieden en soorten.

Strandja staat in de EU top vijf van te beschermen gebieden in Centraal en Oost Europa, en het hele park is nu Natura 2000 gebied.

Op het moment werkt de Bulgaarse Biodiversiteit Stichting aan UNESCO Biosfeer reservaat status voor Strandja.

Terug naar boven

Andere natuurgebieden dichtbij

Als je graag nog meer van de Bulgaarse natuur wilt zien, zijn er dichtbij diverse opties.

Ropotamo is een prachtige rivier monding met een groot duingebied waar meer dan 100 zeldzame planten soorten voorkomen. De Zee-arend broedt hier op rots kliffen. Nadat de prachtige natuur verkend is nodigt de wijde baai je uit voor een verfrissende duik in de zee.

Een ander gebied dat een bezoek waard is zijn de Burgas meren. Deze moerasgebieden vormen het meest grote en belangrijke watervogel gebied in Bulgarije, en hebben RAMSAR status. Hier broeden, rusten, en overwinteren 300 vogelsoorten, waaronder op wereldniveau bedreigde soorten zoals de Kroeskoppelikaan, Witkopeend en Dwergaalscholver.

Natuur reis naar Strandja in Bulgarije


Tijdens een natuur reis kun je zelf de natuur in Strandja ontdekken. Bezoek onze Natuurreis en Vogelreis pagina's voor meer informatie. Ook vind je meer informatie over Strandja's natuur onder natuur en fotografie

Terug naar boven

Meer over Strandja


Terug naar boven

...

De wereld is als een boek. En wie niet reist leest slechts één bladzijde - St. Augustine