Ga naar: Tekst | Navigatie

Over deze website

Deze website is eigendom van VisitStrandja. Voor vragen over deze website kun je ons emailen op info@visitstrandja.com.

We doen ons best om alle informatie op deze website actueel en correct te houden. Je kunt echter geen rechten ontlenen aan deze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Alle wijzigingen zijn voorbehouden.

Privacy

We beschermen alle persoonlijke informatie die we verzamelen middels deze website. Wij zullen jouw persoonlijke informatie nooit aan iemand anders geven, tenzij je ons hier toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is.

Externe links

Onze website bevat een aantal links naar andere websites. Als je deze links gebruikt, houd er dan rekening mee dat geen van de informatie op deze pagina geldt voor websites van derden.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, behoren toe aan VisitStrandja, tenzij expliciet anders vermeld.

...

De wereld is als een boek. En wie niet reist leest slechts één bladzijde - St. Augustine